Namer Architecture

הדמיה - בית - מבט מהגינה לכיוון הבית, קומה עליונה נשענת על עמודי פלדה ומחופה עץ

משחק באור וצל

YEAR : מיקום : צפון קטגוריה : בית פרטי CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION : שטח מגרש : 500 שטח בנוי

READ MORE
הדמיה - בית - מבט לחלקו האחורי הבית וגינה

פריים

YEAR : מיקום : צפון קטגוריה : בית פרטי CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION : שטח מגרש : 790 שטח בנוי

READ MORE
של הבית וקיר מחופה עץהדמיה - בית - מבט מהרחוב לכיוון הבית עם חלקים עליוניים אלכסוניים

בית הדימונד

YEAR : מיקום : צפון קטגוריה : בית פרטי CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION : שטח מגרש : 500 שטח בנוי

READ MORE
הדמיה - בית - מבט הרחוב והכביש לכיוון הבית והחניה מחופה עץ

מפגש בין עץ לבטון

YEAR : מיקום : צפון קטגוריה : בית פרטי CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION : שטח מגרש : 500 שטח בנוי

READ MORE
הדמיה של בית - בעין העמק - מבט אחורי וצידי - מים נשפחים

קוביית ניתוק

YEAR : מיקום : צפון קטגוריה : CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION : שטח מגרש : 500 שטח בנוי : 200

READ MORE
מבט מהרחוב של מפעל קוסמטיקה

מפעל קוסמטיקה

YEAR : מיקום : מרכז קטגוריה : תעשיה CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION : שטח מגרש : 4000 שטח בנוי :

READ MORE
אזור חניה לכיוון הבנה אחסנה בבניה טרומית

מבנה אחסנה וילאר

YEAR : מיקום : פארק התעשיה קיסריה קטגוריה : תעשיה CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION : שטח מגרש : 11000 שטח

READ MORE
הדמיה - בית - מבט מבריכת הדגים לכיוון הבית

בית ירוק אקולוגי

YEAR : מיקום : צפון קטגוריה : בית פרטי CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION : שטח מגרש : 1500 שטח בנוי

READ MORE
הדמיה - בית - מבט לכיוון מבואת כניסה לבית פרגולה אלכסונית מעץ ופלדה

מודרן טיפי

YEAR : מיקום : צפון קטגוריה : CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION : שטח מגרש : 500 שטח בנוי : 178

READ MORE
הדמיה - בית - מבט מהגינה לכיוון הבית עם עצים ופרחים

מישורים

YEAR : מיקום : צפון קטגוריה : בית פרטי CREATIVE DIRECTOR : VISUALIZATION : שטח מגרש : 500 שטח בנוי

READ MORE
Phone icon
052-5329670
WhatsApp icon
Whatsapp