Namer Architecture
תכנון אדריכלי

מפעל קוסמטיקה

מבנה תעשיה המשמש כמפעל קוסמטיקה הבנוי משתי קומות: קומה תחתונה היא קומת הייצור והאחסנה וקומה עליונה תשמש למשרדים לניהול המפעל. מבנה תעשיה זה בנוי בשיטת בניה הטרומית וגג מקונסטרוקציית מתכת מחופה בלוחות מבודדים. הריצפה בלובי קומה העליונה הינה ריצפה מיוחדת העשויים משילוב של קונסטרוקצית מתכת עם בטון קונבנציונלי. שכבת הבטון עברה החלקה ועיבוד עם חומרים שונים עד להגעת הגוון הזהוב והמדהים שלפניכם.

מיקום

מרכז

קטגוריה

תעשיה

שטח מגרש

4000

שטח בנוי

1600

SHARE PROJECT
  • YEAR :
  • מיקום : מרכז
  • קטגוריה : תעשיה
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
  • שטח מגרש : 4000
  • שטח בנוי : 1600
מבט מהרחוב של מפעל קוסמטיקה
אזור עמדת קבלה מחופה עץ וריצפה מבריקה בבטון מוחלק
חלק תפעולי של המפעל. מיכלי נירוסטה
חיבור קורות פלדה בניצב
Phone icon
052-5329670
WhatsApp icon
Whatsapp