Namer Architecture
מודרני גושני

מקבץ-גושי

בית פרטי על מגרש מדורג התוכנן ליצירת פרטיות מירבית ע"י יצירת ניתוק מן הרחוב. חזית קידמת המבנה "אטומה" יחסית לחזית האחורית. במבנה זה הושם דגש רב נוחות שימוש והחוויה של תפיסת החללים הפנימים ע"י תאורה טבעית ופינות נכונות של אזורי שירות של חלל מגורים - ישנו קשר עיין מכל מקום בין דיירי הבית בחלל המגורים. הגינה מכילה בריכה גדולה עם עמדת ברביקיו ומקומות ישיבה. הדגש פה הוא על החוויה. המבנה מאופיין בשפה עיצובית של קיבוץ גושים ואלמנטים אופקיים אשר חותכים אותם ומתלבשים זה על זה. שימוש רב בטיח, עץ וזכוכית ופלדה

מיקום

צפון

קטגוריה

בית פרטי

שטח מגרש

500

שטח בנוי

220

SHARE PROJECT
  • YEAR :
  • מיקום : צפון
  • קטגוריה : בית פרטי
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
  • שטח מגרש : 500
  • שטח בנוי : 220
הדמיה של בית TSBH - בית בעין העמק - מבט חלקו האחורי
הדמיה של בית TSBH - בית בעין העמק - מבט חלקו האחורי של הבית ובריכה
הדמיה של בית TSBH - בית בעין העמק - מבט בריכה
הדמיה של בית TSBH- בית בעין העמק - מבט מחוץ לסלון
Phone icon
052-5329670
WhatsApp icon
Whatsapp